Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Internetová aplikace whatspot je provozována obchodní korporací ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ: 25997815, sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl „Dr“, vložka 1084 (dále též jen „poskytovatel“). Užití internetové aplikace je určeno pro podnikatele ve vztahu B2B. Vytvořením uživatelského účtu prohlašujete, že nejste spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

Smlouva mezi poskytovatelem a konečným uživatelem vzniká vytvořením uživatelského účtu a řídí se ustanoveními uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách a ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.

2. Naše služby

Freemium verze

Jedná se o bezplatnou verzi tohoto nástroje, který umožňuje registraci, vytvoření organizace a následné vytváření rezervací. Tato bezplatná verze má svá omezení. Na stránce Ceník můžete najít aktuální vlastnosti bezplatné verze, které se mohou v průběhu času měnit, a to rozšiřovat i zužovat, dle rozhodnutí poskytovatele. Pokud nebude za období delší než jeden rok vytvořena alespoň jedna nová rezervace, bude účet organizace deaktivován a všechna data vymazána.

Trial verze

Poskytovatel nabízí zkušební verzi („Trial verze“) zdarma po dobu 30 dní. Zde viz níže, si můžete vyzkoušet službu bez omezení. Po ukončení tohoto období se rozhodnete, zda službu zakoupíte nebo vám bude dostačovat Freemium verze. V případě neuhrazení poplatku za poskytování služby a po skončení třicetidenní Trial verze, bude váš uživatelský účet automaticky převeden na verzi Freemium.

Premium verze

Pokud se rozhodnete používat placenou verzi naší služby, můžete na stránce Ceník najít aktuální vlastnosti této verze.

3. Prémiová verze

Cena

Veškeré služby mají stanovenou cenu a rozsah. Ceny mohou být předmětem úprav, tak aby odrážely tržní vývoj. Ceny mohou být rovněž dočasně nahrazeny cenami akčními. Přehled cen je k dispozici na stránce Ceník.

Objednávka

Prémiové služby je možné objednat v administrativní části vaší organizace, kdykoli v průběhu nebo po vypršení Trial období.

4. Předplatné

Předplatné služby je na vámi zvolené období. Vámi zakoupená služba bude automaticky obnovována. Pokud si přejete předplatné zrušit, můžete to provést v administraci vaší organizace.

V případě neuhrazení předplatného bude Premium verze převedena do verze Freemium se všemi vyplývajícími důsledky.

5. Zrušení služby

V případě neuhrazení předplatného na další období bude váš účet automaticky převeden na tarif Freemium.

6. Platby

Platba za službu se provádí platební kartou prostřednictvím platební brány. Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí dotyčné částky ze strany poskytovatele způsobu platby. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování, může dojít ke zpoždění aktivace.

Prémiovou službu, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Chcete-li požádat o zrušení objednávky, je třeba poslat e-mailovou žádost na e-mail podpory projektu. V 15denní lhůtě není potřeba žádné odůvodnění. Po vypršení 15denní lhůty již nelze platbu vrátit. Služba bude ukončena automaticky po ukončení předplatného. Platba bude vrácena zpět na platební kartu, která byla použita pro objednávku předplatného. Vrácení platby proběhne do 50 dnů od data žádosti.

7. Notifikace

E-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci ke službě, můžeme použít k zasílání informací o službě.

Jste zodpovědní za to, že všechny registrační informace, které poskytnete, jsou platné, přesné a aktuální. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla.

8. Odstranění dat

Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelné odstraňování rezervací a notifikací s datem konce události starším než 24 měsíců ze systému whatspot a neodpovídá za případnou škodu vzniklou odstraněním dat. Jako uživatelé služby se zavazujete, že si veškeré údaje uvedené ve službě whatspot, jejichž ztrátou by vám mohla vzniknout škoda, zálohujete mimo službu whatspot.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakákoli data zadaná do služby whatspot, jejichž obsah bude v rozporu se zákonem, bude urážlivý, bude pornografického charakteru, nebo půjde o obsah, který je předmětem duševního vlastnictví, a k dispozici s nímž nemáte oprávnění či licenci. Posouzení, zda obsah zadaný uživatelem naplňuje výše uvedené definice, náleží výlučně provozovateli.

9. Dostupnost služby

Přístup k našim službám je poskytován dočasně a vyhrazujeme si právo službu kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat, ukončit nebo upravit bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu není naše služba k dispozici. Naším cílem je upozornit předplatitele na jakékoli významné změny služeb.

Jste zodpovědní za přijetí požadovaných opatření pro přístup k naší službě. Jste rovněž zodpovědní za zajištění toho, aby všechny osoby využívající váš internetový přístup k naší službě věděly o těchto podmínkách používání a dodržovaly je.

Whatspot nabízí podporu pouze prostřednictvím e-mailu. Jedná se o samoobslužný systém, což znamená, že naši zákazníci si systém nastaví dle svých potřeb.

Pokud potřebujete pomoci s technickými problémy nebo náhodnými dotazy ohledně konkrétního nastavení, můžete kontaktovat naší e-mailovou podporu. Máte odpovědnost za zajištění přesnosti informací, které poskytujete našemu zákaznickému servisu. Whatspot neodpovídá za důsledky jakýchkoli kroků, které provedete na základě jakékoli rady poskytnuté zákaznickým servisem.

10. Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za škodu ani nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku či v souvislosti s užíváním služeb whatspot, s ukončením poskytování těchto služeb či jejich nedostupností, ani s odstraněním či únikem dat zadaných do těchto služeb.

11. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu, který naleznete zde.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20. 10. 2020.